Jisreel, sletteområde i Israel, mellom Galilea og Samaria, i forsenkningen mellom Karmelhøydene i sør og Galileaskråningene mot nord, med utstrekning i sørøstlig retning ca. 40 km fra Haifa mot Jordandalen. Området er meget fruktbart, og regnes som landets viktigste jordbruksdistrikt. Som følge av dets strategiske beliggenhet har det gjennom historien vært slagarena for mange krigsmakter, fra gammeltestamentlig tid til kampene mellom britene og tyrkerne under den første verdenskrig. Vest på sletta ligger de utgravde ruinene av byen Megiddo, kjent fra Det gamle testamente; den eldste delen av ruinene er datert til ca. 3500 f.Kr.