Jiangmen, by i Kina, Guangdong, en del av Perleelvens (Zhujiangs) deltaområde, 65 km sørvest for provinshovedstaden Guangzhou (Kanton); 230 600 innb. (1990), m.fst. 3,5 mill. Byen har opplevd en enorm økonomisk vekst under reformperioden. Industrien omfatter lettere maskinproduksjon, petrokjemisk, elektronisk, tekstil-, kull- og papirindustri samt sukkerraffinering. Handels- og markedssenter for de rike jordbruksdistriktene i området. Tungindustri. Grunnlagt som havneby på 1800-tallet.