Jiří Gruša, tsjekkisk forfatter; tilhørte avantgarden i 1960-årene. Etter yrkesforbud var han aktiv i hjemmeforlaget Edice Petlice. I 1978 ble han fengslet for å ha skrevet den satiriske romanen Spørreskjema «i den hensikt å utgi den», men ble løslatt uten dom etter to måneder. Romanen beskriver en tsjekkisk landsbys historie fra Napoleonskrigenes tid og frem til 1970-årene. I 1980 ble han tildelt et amerikansk litterært stipend, og ble fratatt sitt tsjekkoslovakiske statsborgerskap mens han var i USA. Han slo seg ned i Vest-Tyskland og grunnla der agenturet Aura Pont, som formidlet de forbudte tsjekkiske forfatternes verker til Vesten. Romanene Kokeš (1984) og Mimner oder das Tier der Trauer (1986) henter begge inspirasjon fra tiden omkring 1900. Etter omveltningen i 1989 ble Gruša utnevnt til ambassadør i Bonn for Tsjekkoslovakia, etter 1992 for Den tsjekkiske republikk.