Jhelum, elv i Pakistan og India, bielv til Indus, springer ut i den indiske delen av Kashmir, renner gjennom Kashmirdalen forbi Srinagar, løper sammen med Chenab ved Trimmu i Pakistan, 715 km lang. Elven nyttes til irrigasjonsformål samt kraftproduksjon.