Jet, varemerke for bensin og andre oljeprodukter fra det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips; i Norge gjennom en fullautomatisert bensinstasjonkjede.