Jess Julius Engelstad var en norsk jernbaneadministrator. Han ble utdannet som ingeniøroffiser og var en mye brukt broingeniør i 1850-årene. Han bygde blant annet Nygårdsbroen i Bergen, Sarpsbrua og Fossum bru i Østfold. Siden var han overbestyrer ved Norsk Hovedjernbane i perioden 1859–96, og trafikkdirektør ved Norges Statsbaner fra 1883 til 1889.