Jerusalem Post, uavhengig israelsk engelskspråklig avis, utkommer i Jerusalem. Grunnlagt 1932, opplag 30 000, 50 000 i helgene). Utgir også en internasjonal ukeutgave (opplag 70 000), og en franskspråklig ukeutgave (opplag 7500).