En dansk uradelsslekt som døde ut i begynnelsen av 1500-tallet. Slekten førte en sølv musling i blått felt i sitt våpen. Den deles vanligvis i tre linjer: Til den såkalte Dronningholm- eller Herlev-linjen hører Jens Ovesen (død 1420), biskop i Odense; til Skjoldenæs- eller Ellinge-linjen hører bl.a. Jens Pedersen (død 1448), biskop i Roskilde, og Edele Jernskæg (død ca. 1512), kong Hans' elskerinne. Til Frøslev-linjen hører Herluf Pedersen (død 1459), som var fogd i Skien, og hans bror Jens Pedersen (død etter 1474), som var fogd på Tunsberghus og riksråd.