Jernsider, brukt som hedersnavn om Oliver Cromwells puritanske, veldisiplinerte ryttere i kampene mellom Parlamentet og kongen i 1640- og 1650-årene. Opprinnelig brukte Cromwell selv tilnavnet Ironside, og før ham var det brukt om andre britiske regenter.