Jernkroneordenen, tidligere østerriksk orden, opprettet 1805 av den franske keiser Napoleon 1 i hans egenskap av italiensk konge. Ordenen har navn etter den lombardiske jernkrone, som også er ordenens tegn. Jernkroneordenen ble overtatt av Østerrike 1816, etter at keiser Franz 1 hadde overtatt Lombardia og Venezia. Ordenen, som hadde tre klasser, bortfalt ved keiser Franz Josephs død 1916.