Stockholm, Sveriges eldste næringsorganisasjon, med formål å styrke den svenske jern- og stålindustrien vitenskapelig, teknisk og kommersielt. Jernkontoret fungerer idag også som et kontaktorgan til den offentlige administrasjon i alle saker av betydning for stålindustrien, og er delegert oppgaver knyttet til svensk deltakelse i internasjonale samarbeidskomitéer for stål, oppgaver som økte betraktelig i omfang og utfordring da Sverige sluttet seg til EU. 2003 hadde Jernkontoret 86 aktive medlemmer, herunder 21 stålverk med til sammen ca. 18 600 medarbeidere. Har siden 1817 utgitt Jernkontorets Annaler, nå opptatt i Bergsmannen, et nordisk bransjetidsskrift for stål-, berg- og mineralindustrien.