Jeremy Collier, engelsk geistlig, ble utnevnt til biskop 1713. Han er best kjent for sitt angrep på teateret og på dramatikere som Congreve og Vanbrugh, A Short View of the Profaneness and Immorality of the English Stage (1698). Pamfletten vakte et voldsomt røre. Collier skrev også An Ecclesiastical History of Great Britain (1708–14).