Jens August Schade, dansk forfatter, viste i en lang rekke diktsamlinger sitt særlige talent for naivistisk lyrikk, ofte surrealistisk i stil og med erotikken som inspirasjonskilde. Det samme gjelder hans fabulerende fortellinger og romanen Mennesker mødes og sød musik opstår i hjertet (1944). Skuespill er samlet i Schade-dramatik (2 bd., 1963–65).