Jenö Rákosi, ungarsk politiker og forfatter. Han vakte størst oppsikt med sine nyromantiske dramaer og den historiske tragedien Endre og Johanna (1885), men skrev også romaner, noveller og essayer. I 1881 grunnla han Budapesti Hirlap, en konservativ politisk dagsavis, som frem til 1939 spilte en ganske betydelig rolle i det politiske liv i Ungarn.