Jenö Dsida, ungarsk lyriker, en av de betydeligste skikkelser i den transilvansk-ungarske litteratur i Romania i mellomkrigstiden, til tross for at han bare utgav tre små diktsamlinger. Hans ofte elegiske dikt utmerker seg ved sin dype humanisme, musikalitet og virtuositet i form. Verker: Lurende ensomhet (1928), Skjærtorsdag (1933), På englenes sitar (1938). Hans utvalgte dikt med tittelen Bønn ved en innsjøstrand kom i 1958.