Jellingstil, fase av den germanske dyreornamentikken som er særlig dominerende på 900-tallet e.Kr. Stilen har fått sitt navn etter Jelling-funnene (se Jellingsteinene). I Norge bare representert i metallarbeider.