Jektvik, strandsted og trafikknutepunkt i Rødøy kommune, Nordland, på sørsiden av Værangfjorden på Nord-Helgeland. Bilfergeforbindelse til Kilboghamn på Fv. 17 ("Kystriksveien i Nordland") og til en rekke av øyene i Rødøybassenget. Jektvik har fiskeindustri og fiskeoppdrett.