Jeanna Oterdahl, svensk forfatter og lærer, debuterte 1901 med barneversene Solhult, som ble fulgt av flere vise- og eventyrsamlinger som ble meget populære. Hennes mange romaner og novellesamlinger tar ofte opp unge menneskers første møte med livets realiteter. Utgav videre biografier over Selma Lagerlöf (1948), Fredrika Bremer (1950) og H. C. Andersen (1955). Hun er representert i den svenske salmeboken, og summerer opp sin kristentro i Frå en utsiktspunkt (1960).