Jean d'Orléans Dunois, fransk militær, sønn av Ludvig av Orléans (Karl 6s bror) og Ludvigs elskerinne Mariette d'Enghien. Sluttet seg til den senere Karl 7 i dennes kamp mot engelskmennene, forsvarte Orléans hardnakket til Jeanne d'Arc opptrådte, og fulgte henne siden som leder for hennes militære styrker. Etter hennes død fortsatte han med stor dyktighet kampen til hundreårskrigenes slutt.