Jean Tardieu, fransk forfatter; innehadde ledende stillinger i fransk radio. Hans dikt viser tilknytning både til de tyske romantikernes forestillingsverden og til surrealismen. De er preget av ironi, formell lek og en humor som stundom kan nærme seg det makabre.Han skrev også en rekke korte skuespill beregnet på små scener, og var en viktig pioner innenfor radiodramatikken. Hans enaktere viser det absurde i hverdagslige situasjoner; de uttrykker hvorledes språket kommer til kort overfor virkeligheten og stillere spørsmålstegn ved våre vante forestillinger om «jeg'et» og «personligheten». Oppbygningen av stykkene viser også hans sterke interesse for musikk og billedkunst. Han hadde vesentlig betydning for utviklingen av fransk avantgarde-teater i 1950- og 1960-årene.Blant hans samlinger av dramatiske korttekster kan nevnes Théâtre de Chambre (1955), Poèmes à jouer (1960) og Conversation-sinfonietta (1966). En omfattende samling av hans verker, Oeuvres, utkom i 2003.