Jean Rey, belgisk jurist og politiker (liberal). Medlem av nasjonalforsamlingen 1939; gjenreisingsminister 1949–50, økonomiminister 1954–58. Spilte en aktiv rolle ved utarbeidelsen av Roma-traktaten 1957; medlem av EEC-kommisjonen 1958–67, president i EF-kommisjonen 1967–70.