Jean Le Charlier de Gerson, fransk teolog og mystiker. Kansler for universitetet i Paris fra 1395. Som kirkepolitiker hevdet han gallikanske synsmåter (se gallikanisme), og mente at et alminnelig kirkemøte stod over paven. de Gerson var en av de ledende på kirkemøtet i Konstanz 1414–18.