Jean Gautherin, fransk billedhugger, laget symbolske grupper som Det tapte paradis, Arbeidet og Inspirasjonen, og portrettstatuer som Diderot – de fleste oppstilt på offentlige plasser i Paris.