Jean Domat, fransk jurist. Var praktiserende advokat og embetsmann (avocat du Roi) i sin hjemby Clermont, men er hovedsakelig kjent for sitt juridiske forfatterskap. Hans hovedverk, som faller i to deler, er Les Lois civiles dans leur ordre naturel (1689–94) og Le Droit public (utgitt posthumt 1697). Domat var en venn av Pascal og sluttet seg som denne til kretsen omkring Port-Royal (se jansenisme), til tross for at han var oppdratt av jesuitter. Hans verker, som er preget av hans dype etiske og religiøse alvor, har hatt stor betydning for utviklingen av fransk sivilrett og er den første systematiske fremstilling av fransk rett.