Jean Charles Léonard Sismondi, sveitsisk sosialøkonom, historiker og sosialpolitiker. Han utviklet en underkonsumpsjonsteori til forklaring av konjunkturkrisene. Han avviste her Says teori om at produksjonen skapte sin egen avsetning og hevdet at det var en tendens til at produksjonen av varer steg hurtigere enn avsetningen.