Jean Baptiste Bourguignon Anville, fransk geograf. Gjennomførte som tegner av tallrike kart en streng kritikk av kildene, utgav bl.a. ennå verdifulle atlas over Kina, Sentral-Asia og Afrika og et stort Atlas général (1737–80). Skrev også grunnleggende bøker om oldtidsgeografien og tegnet Atlas antiquus major.