Jean Antoine Injalbert, fransk billedhugger, elev av Augustin Alexandre Dumont, vant Grand prix de Rome 1874 med Orfevs' smerte. Hans senere arbeider er preget av bevegelsesfylt realisme, ofte med dekorativ effekt. Hovedverker: Hippomenes (1886, Luxembourg-museet, Paris), Titanbrønnen (1892, Béziers).