Jean-Baptiste Say, fransk samfunnsøkonom. Say mente at ethvert tilbud av varer skapte en tilsvarende etterspørsel fordi inntekter opptjent ved produksjonen ville svare til produktets verdi. Av denne grunn hevdet Say at selv om overproduksjon av enkelte varer forekom, ville en alminnelig overproduksjon ikke være mulig. Denne Says lov har vært gjenstand for ulike tolkninger, og står fremdeles sentralt i teoretisk diskusjon.