Jean-Baptiste André Godin, fransk sosialreformator, begynte som arbeider og ble stor fabrikkeier. Påvirket av ideene til Charles Fourier overførte han 1859 fabrikkene til arbeiderne, som skulle drive dem på kooperativ basis og leve sammen i familiekolonier (familistères). Eksperimentet ble vellykket. Ideene sine utviklet Godin bl.a. i skriftene Solutions sociales (1871) og Mutualité sociale (1880).