Jason fra Ferai, tyrann i Ferai i Thessalia, Hellasca. 380–370 f.Kr. I 374 fikk han makten i hele Thessalia, som han i noen år gjorde til en stormakt i gresk politikk med en hær på 8000 ryttere og 20 000 fotsoldater. Jason mobiliserte under de pythiske leker i 370, men ble myrdet; hans mål har antagelig vært hegemoniet i Hellas, kanskje også å angripe Persia. Mange har sett ham som en «forløper» for makedonerkongene Filip og Aleksander den store.