Jason, gresk sagnhelt (heros); sønn av kongen i Iolkos, Aison, som senere ble støtt fra tronen av sin bror Pelias. Jason ble oppdratt av den vise kentaur Kheiron. Da han senere krevde sin fars kongedømme, lokket Pelias ham til å dra til det fjerne Kolkhis for å hente det gylne skinn (se Frixos). Med gudenes hjelp ble det hellige skip Argo bygd, og mange helter samlet seg om ham til argonautertoget (se argonauter). I Kolkhis vant Jason den trollkyndige Medeias hjerte, og takket være henne fikk han tak i det gylne skinn. Da de sammen var nådd tilbake til Iolkos, forynget Medeia ved trollkunster Jasons gamle far og tok hevn over Pelias. Siden fattet Jason kjærlighet til kongedatteren Glauke i Korint og forstøtte Medeia, som tok en fryktelig hevn (se Medeia). Senere nevnes Jason som deltager i den kalydoniske jakt. Til sist omkom Jason ved at Argos stevn styrtet ned og drepte ham mens han sov. Hans ungdommelige helteskikkelse og sagnene om ham er gjentatte ganger behandlet i greske skuespill, i kunsten bl.a. av B. Thorvaldsen.