Jarosław Iwaszkiewicz, polsk forfatter; født i Ukraina, studerte jus og musikk i Kiev, flyttet til Polen i 1918. Han var diplomat 1927–39, bl.a. i København, formann i Den polske forfatterforening fra 1959, redaktør av det litterære tidsskrift Twórczość og en av grunnleggerne av Skamander-gruppen. Iwaszkiewicz utgav lyrikk, bl.a. samlingene Sommer 1932 (1933) og Et annet liv (1938), romaner som Røde skjold (1934) og trilogien Ry og ære (1956–62), noveller som Wilko-frøknene (1933) og Moder Joanna av Englene (1946, nynorsk overs. 1977) og dessuten skuespill, bl.a. Sommeren i Nohant (1934). Hans Samlede verker (Dzieła) kom ut 1979–84. Han skrev også en rekke essayer, bl.a. om nordisk litteratur (1977), dessuten bør fremheves hans senlyriske produksjon fra 1970-årene. Iwaszkiewicz hadde nære forbindelser med komponisten Karol Szymanowski. Flere av verkene er filmatisert, bl.a. av Andrzej Wajda.