Japurá, elv i Sør-Amerika, bielv til Amazonas, springer ut i Colombia under navnet Caquetá, krysser den brasilianske grensen, og løper sammen med Amazonas nær byen Tefé i et nettverk av armer, 2820 km lang.