Janusz Piechociński er en polsk politiker (sentrum). Han er utdannet samfunnsøkonom og var forsker ved Warszawas økonomiske universitet 1987–1999. Medlem av Sejm 2001–2005 og 2007–11. Gjenvalgt i 2011. I november 2012 ble Piechociński valgt til leder av Det polske folkeparti (PSL ) etter Waldemar Pawlak . I desember 2012 erstattet han Pawlak som visestatsminister og økonomiminister i samarbeidsregjeringen mellom Borgerplattformen (PO ) og Det polske folkeparti (PSL).