Janus Pannonius, ungarsk humanist, dikter og biskop. Han begynte å skrive under studieårene i Italia, som oftest epigrammer og panegyriske sanger på latin. I hjemlandet skrev han for det meste vemodige elegier om ungarske landskaper, fedrelandskjærlighet og enkle, menneskelige følelser. Han var den betydeligste poet i ungarsk renessanse, og han hadde avgjørende innflytelse på den videre utviklingen av ungarsk verdslig diktning. Første samlede utgave av hans verker ble utgitt i 1784.