Janka Kupala, hviterussisk forfatter. Sammen med J. Kolas skapte han det moderne hviterussiske litteraturspråk og regnes for en av denne litteraturens betydeligste diktere. Fra 1905 skildet han sitt hjemlands bønder og deres frihetslengsel i dikt og lyrisk-episke poemer (Den evige sang, 1908, Drømmen på gravhaugen, 1910), sterkt inspirert av hviterussisk folkediktning. Etter revolusjonen 1917 tok han opp temaer som industrialisering og kollektivisering, men hadde vanskelig for å tilpasse seg Stalin-tidens ensretting av litteraturen og gikk for en stor del over til oversettervirksomhet. Noe av det beste han skrev i denne perioden er Dikt om fedrelandet (1942) fra krigstiden.