Janez Drnovšek, slovensk politiker og diplomat; president 2002–07. Medlem av det jugoslaviske parlamentet fra 1984 til oppløsningen 1990; fra 1989 medlem av presidentskapet. Slovenias statsminister 1992–mai 2000 og november 2000–desember 2002. Drnovšek ble høsten 2002 valgt til Slovenias president. Han ble kreftsyk i løpet av perioden og stilte ikke til gjenvalg 2007. Han gikk av i desember 2007 og døde like etter.