Jan Voss, tysk maler, billedhugger og grafiker, utdannet ved Akademie für Bildende Künste i München 1955–60, deretter bosatt i Paris. Et gjennomgangstema i de abstrakte maleriene hans er en skapt orden i et dynamisk kaos. Han har arbeidet med en rekke teknikker. Bildene varierer fra å ha en ofte nesten kalligrafisk karakter til kraftigere fargeuttrykk. Fra 1980-årene av har han også anvendt tredimensjonale elementer i den billedskapende prosessen, dette har inkludert krølling, bretting, riving, saging spikring og liming. Han har undervist ved kunstakademiet i Hamburg og ved École Nationale Superieure des Beaux-Arts i Paris.