Jan Pieterszoon Coen, grunnlegger av det nederlandske kolonivelde i Ostindia. Trådte 1607 i det ostindiske kompanis tjeneste, ble 1617 generalguvernør, erobret og ødela 1619 festningen Djajakarta (Jayakarta) og anla der Batavia. Vendte 1623 hjem, ble 1627 igjen generalguvernør og bekjempet energisk fyrstene av Bantam og Mataram og slo den sistnevnte, da han 1629 angrep Batavia, men døde av kolera under beleiringen, kort før fienden trakk seg tilbake.