Jan Petter Collier, norsk aksjemegler; siviløkonom. Ansatt i forskjellige banker før han i 1983 startet eget aksjemeglerfirma (nå Sundal Collier & Co. a.s).