Jan Petter Blom, norsk sosialantropolog med musikologi som spesialfelt; dosent ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen fra 1970, professor fra 1982. Dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet sst. 1980–83. Blom har felterfaring fra India, Vestindia og Norge, og har bidratt til sosiolingvistisk teori og til studiet av bevegelses- og danseformer. Han har levert banebrytende arbeider i internasjonale fagorganer over observasjons- og notasjonsspørsmål i studiet av dans generelt og folkedans spesielt. Det dreier seg om metodologisk orienterte og empirisk baserte studier av rytmeformer og forholdet mellom musikk og dans.