Jan Mossin, født i Oslo, norsk siviløkonom. Siviløkonomeksamen NHH 1959, Ph.D. ved Carnegie-Mellon University, USA 1967; professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole fra 1968. Han arbeidet med økonomiske beslutninger under usikkerhet, kapitalmarkedslikevekt og investeringsproblemer, og stod sentralt i utviklingen av moderne kapitalmarkedsteori. Utgav bl.a. Theory of Financial Markets (1973).