Jan Jacob Slauerhoff, nederlandsk forfatter. Han stod ekspresjonistiske kretser nær, men hans lyrikk og prosa er preget av en romantisk lengsel og flukt fra det borgerlige kultursamfunn. Utgav bl.a. novellesamlingen Schuim en asch (1930; novellen Arvingen i norsk overs. i De Lave Land forteller, 1969), romanene Het verboden rijk (1932) og Het leven op aarde (1934) og Verzen I–II (utg. 1947).