Jan Ingen-Housz, nederlandsk lege og naturforsker. Praktiserte først som lege i Nederland og Storbritannia og senere ved hoffet i Østerrike. Han ble interessert i plantenes evne til å oppta og avgi gassarter. Gjennom plantefysiologiske forsøk påviste han (1779) at det er bare i lys at grønne planter kan «rense» luften (dvs. oppta karbondioksid og avgi oksygen), mens de i mørke «forderver» luften (dvs. utskiller karbondioksid og opptar oksygen) likesom dyriske organismer. Han kan derfor betraktes som den første som klart har påvist fotosyntesen og åndingen hos plantene.