Jan Gehlin, svensk jurist, forfatter og kritiker, formann i den svenske forfatterforening 1965–82, debuterte 1943 med diktsamlingen Att gripa varligt, som ble fulgt av Vandring mot ett vägskäl (1946) og Till de maktlösa (1963). Han har også utgitt romaner, bl.a. de delvis selvbiografiske Enskilt område (1949) og Gränstrakter (1953). Hans bøker tar gjerne opp moralske konflikter med et satirisk blikk på samtidens samfunnsutvikling. Til hans senere verker hører romanene Vackre prinsen (1968), Spindelnätet (1970) og Malin Palm (1987). I en rekke sammenhenger har Gehlin stått som en av de fremste forsvarerne av forfatternes juridiske rettigheter. I 1983 kom romanen Skärvor av en spegel, året etter diktsamlingen Tidigt om morgonen, sentrert omkring temaene kjærlighet og alderdom. Tre fönster mot det förflutna(1995) er skildringer fra Gehlins barne- og ungdomstid.