Jan Frøystein Halvorsen, norsk jurist. Høyesterettsadvokat 1962, dispasjør 1963, lagdommer i Eidsivating lagmannsrett 1976–83, høyesterettsdommer 1983–95. Jan Frøystein Halvorsen var i en årrekke varamedlem i Arbeidsretten.