Jan Evangelista Purkyně, tsjekkisk fysiolog og filosof. Professor i fysiologi i Breslau (nå polsk Wrocław) 1823–50, deretter i Praha, der han fikk stor betydning for tsjekkisk åndsliv, bl.a. for gjenreisningen av det tsjekkiske Karls-universitetet. Purkyně var opprinnelig munk, studerte filosofi og gav 1841 ut en tsjekkisk oversettelse av Schillers dikt. Han utførte viktige vitenskapelige studier på flere av fysiologiens områder, bl.a. vedrørende synssansen og om den farmakologiske virkning av kamfer, opium o.a. Han var en av grunnleggerne av den mikroskopiske anatomi i Tyskland.