Jan Christiaan Smuts, sørafrikansk general og politiker. Han var en av boernes militære ledere i krigen mot britene 1899–1902, deretter talsmann for forsoning mellom de hvite under fredsforhandlingene og oppbyggingen av Sør-Afrikasambandet etter 1910. Forsvarsminister under den første verdenskrig, ledet okkupasjonen av Sørvest-Afrika (Namibia) og ble deretter utnevnt som sjef for de britiske styrkene under felttoget i Tysk Øst-Afrika (Tanzania). Medlem av det britiske krigskabinett 1917–19; styrte med hard hånd som Sør-Afrikas statsminister 1919–24. Visestatsminister 1933–39. Smuts gikk inn for sørafrikansk deltagelse i den annen verdenskrig på britisk side, og ble i 1939 stats-, forsvars- og utenriksminister; britisk feltmarskalk 1941. Gikk av etter et valgnederlag i 1948. Smuts bidrog til utformingen FN-pakten, men hadde i hele sitt politiske liv kjempet mot å gi det svarte flertallet i Sør-Afrika de rettigheter som ble innskrevet i FN-erklæringen.