Jan Baptista van Helmont, flamsk kjemiker, lege og naturfilosof. Helmont studerte bl.a. i Leuven. Han hevdet at alle stoffer utenom luft kan dannes av vann og forvandles til vann. Han var tilhenger av Paracelsus lære. Helmont var den første som innså at de gassformige stoffene som dannes ved forbrenning og andre kjemiske reaksjoner, ikke er luft. For slike stoffer introduserte han ordet gass (trolig en transkribering til flamsk av ordet chaos, som Paracelsus hadde brukt for å karakterisere luft), men ordet kom ikke i allmenn bruk før på slutten av 1700-tallet. Han studerte spesielt karbondioksid. Helmont gjorde viktige observasjoner innen medisin, bl.a. for astma, epilepsi, og tuberkulose. Han hevdet at feber er et symptom på sykdom og ikke i seg selv en sykdom. Helmonts store arbeid Opuscula medica inaudita utkom 1644. De flesta av hans arbeider ble utgitt postumt 1648 av hans sønn Francis Mercurius van Helmont under tittelen Ortus Medicinae. Se også kjemi (Historikk, Tiden ca. 1500–1700).