Jan Asselijn, nederlandsk maler, utdannet i Italia, men hovedsakelig virksom i Amsterdam. I sine landskaper minner han om Claude Lorrain og var på dette område en foregangsmann i nederlandsk kunst. Dessuten malte han dyr med særlig interesse for gjengivelse av deres bevegelser, noe blant annet hans bilder av rytterkamper viser.